เรื่องของชัยภูมิ

posted on 05 Mar 2011 09:46 by kongnonkok
สินค้าพื้นบ้านที่เลืองลือไปทุกสารทิศSurprised
เห็นแล้วบางคนน้ำลายสอแน่เลยUndecided 555
รวมมิตรภาพบุคคลสำคัญ
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
อีกหนึ่งความภูมิใจของชาวชัยภูมิ Cool Cool Embarassed
งานประจำปี ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล  ชัยภูมิ
พระยาแล คือผู้สร้างเมืองชัยภูมิ
 
ลักษณะความเชื่อ
ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ประมาณร้อยละ ๙๕ เป็นคนท้องถิ่นเดิมมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่นกับหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา ประกอบกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัด มีลักษณะเด่นชัดที่เน้นและเชิดชูวีรกรรมความซื่อสัตย์กตัญญูของเจ้าพ่อพระยาแล ทำให้มีงานประจำปีและงานประเพณีซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมของจังหวัดสืบต่อกันมา

ความสำคัญ
จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพระยาแล ผู้สร้างเมืองชัยภูมิคนแรก

พิธีกรรม
จัดในช่วงเวลา ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ มกราคมของทุกปี ในการจัดงานนี้ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพระยาแล ขบวนแห่เครื่องสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ ขบวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อ และขบวนแห่ของอำเภอต่าง ๆ รวมทั้งการออกร้าน จัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน การประกวดผลิตผลทางการเกษตร

สาระ เป็นการเชิดชูวีรกรรมความซื่อสัตย์กตัญญูของเจ้าพ่อพระยาแล


ขอขอบคุณที่มาคะ  http://www.prapayneethai.com/th/tradition/north_east/view.asp?id=0495

 

พ่อเฒ่าพ่อแก่ทำพิธีตามความเชื่อสมัยก่อนSealed

 

หน้าลานเจ้าพ่อ

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พ่อเฒ่าพ่อแก่ทำพิธีตามความเชื่อโบราณ

 
คุณยายท่านเจ๋งมาก  มีความสามารถในการนวด การจับเส้น คลายเส้น ปรุงยาสมุนไพรโบราณด้วย ขอบอกCry

 
 

edit @ 5 Mar 2011 10:09:41 by ฟ้าเส้นเดียว

edit @ 5 Mar 2011 10:11:21 by ฟ้าเส้นเดียว

edit @ 5 Mar 2011 10:13:40 by ฟ้าเส้นเดียว

Comment

Comment:

Tweet