สินค้า ภูมิใจนำเสนอ

posted on 05 Mar 2011 09:41 by kongnonkok
ผลผลิตภัณฑ์ 1 - 10 จากทั้งหมด 14 ผลิตภัณฑ์
เลือกหน้า: 1 2
รูปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต/แหล่งที่ผลิต
น้ำปลาหวาน    (รหัส 360100764701)
    ประเภท อาหาร

น้ำปลาหวานเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากสมัยปู่ ย่า ตา ยาย ที่ต้องการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ให้ได้รับประทานนานขึ้น นิยมทำในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ ตร...
กลุ่มแม่บ้านเมืองชัยภูมิ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
     
มะม่วงแช่อิ่ม    (รหัส 360100784701)
    ประเภท อาหาร

บ้านโนนม่วง เป็นหมู่บ้านที่มีมะม่วงแก้ว มากเหมือนชื่อหมู่บ้าน บรรพบุรุษในสมัยก่อนจึงทำมะม่วงแช่อิ่มเพื่อเก็บไว้รับประทานในฤดูขาดแคลน จึงเป็นการสืบทอ...
กลุ่มแม่บ้านเกษตรโนนม่วง
ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
     
ปลาร้าทรงเครื่อง    (รหัส 360100824701)
    ประเภท อาหาร

อีสาน เป็นภาคที่นิยมรับประทานปลาร้า ซึ่งเป็นการถนอมอาหารเพื่อไว้ใช้รับประทานในฤดูขาดแคลน และเพื่อใช้เป็นเครื่องเทศในการประกอบอาหารประกอบประจำภาค โดยเป...
กลุ่มแม่บ้านบ้านขวาน้อย
ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่ลายขัดพื้นฐาน    (รหัส 360200174701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ควบคู่กับชุมชนอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าเพื่อใช้ใ...
นางสมร ชัยสร
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอลายประยุกต์    (รหัส 360200214701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาลซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้ในชีวิ...
ร้านคุ้มสุขโข
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ขั้นสอดหางกระรอก    (รหัส 360200264701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ควบคู่กับชุมชนอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มมาจากการทอผ้าเพื่อใช...
นางอำพร แก้วแกมทอง
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่    (รหัส 360200274701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มมาจากการทอเพื่อใช้ใ...
นางวาสนา จวงเงิน
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ (ลายหมี่ฉัตรสลับสร้อยสอดหางกระรอก)    (รหัส 360200554701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล เริ่มมาจากการทอผ้าเพื่อใช้...
กลุ่มสตรีสหกรณ์ผ้าทอมืออำเภอบ้านเขว้า
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอหางกระรอกลายกระเบื้องน้อย    (รหัส 360200584701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้ในชีว...
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหลุบโพธิ์เพชร
ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่ลายสายการบิน    (รหัส 360200764701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้ในชีว...
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้อน
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
แสดงผลผลิตภัณฑ์ 11 - 14 จากทั้งหมด 14 ผลิตภัณฑ์
เลือกหน้า: 1 2
รูปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต/แหล่งที่ผลิต
ผ้าไหมมัดหมี่ลายเข็มขัดโบราณ    (รหัส 360200864701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้ในชีว...
กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านเขว้าบูรพาชัย
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ลายขอแง้นน้อย    (รหัส 360200874701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้ในช...
กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมสีธรรมชาติบ้านเขว้า
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ทอดมันปลากราย (สามจอ)    (รหัส 360600094701)
    ประเภท อาหาร

ทอดมันปลากรายเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่ต้องการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ให้ได้รับประทานนานขึ้น ทอดมันปลากรายสามจอ เริ่มต้นจากที่นายเที่ยง ธง...
นายกิตติศักดิ์ สุทธาภรณ์
ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าขิดลายขอดาว    (รหัส 361000754701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าขิดเป็นผ้าทอที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณหลายร้อยปี ควบคู่กับชุมชนบ้านโนนเสลา โดยการทอเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในสมัยก่อนถือเป็นป...
กลุ่มสตรีทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา
ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
     
     

Comment

Comment:

Tweet