เรื่องของชัยภูมิ

posted on 05 Mar 2011 09:46 by kongnonkok
สินค้าพื้นบ้านที่เลืองลือไปทุกสารทิศSurprised
เห็นแล้วบางคนน้ำลายสอแน่เลยUndecided 555
รวมมิตรภาพบุคคลสำคัญ
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
อีกหนึ่งความภูมิใจของชาวชัยภูมิ Cool Cool Embarassed
งานประจำปี ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล  ชัยภูมิ
พระยาแล คือผู้สร้างเมืองชัยภูมิ
 
ลักษณะความเชื่อ
ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ประมาณร้อยละ ๙๕ เป็นคนท้องถิ่นเดิมมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่นกับหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา ประกอบกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัด มีลักษณะเด่นชัดที่เน้นและเชิดชูวีรกรรมความซื่อสัตย์กตัญญูของเจ้าพ่อพระยาแล ทำให้มีงานประจำปีและงานประเพณีซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมของจังหวัดสืบต่อกันมา

ความสำคัญ
จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพระยาแล ผู้สร้างเมืองชัยภูมิคนแรก

พิธีกรรม
จัดในช่วงเวลา ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ มกราคมของทุกปี ในการจัดงานนี้ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพระยาแล ขบวนแห่เครื่องสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ ขบวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อ และขบวนแห่ของอำเภอต่าง ๆ รวมทั้งการออกร้าน จัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน การประกวดผลิตผลทางการเกษตร

สาระ เป็นการเชิดชูวีรกรรมความซื่อสัตย์กตัญญูของเจ้าพ่อพระยาแล


ขอขอบคุณที่มาคะ  http://www.prapayneethai.com/th/tradition/north_east/view.asp?id=0495

 

พ่อเฒ่าพ่อแก่ทำพิธีตามความเชื่อสมัยก่อนSealed

 

หน้าลานเจ้าพ่อ

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พ่อเฒ่าพ่อแก่ทำพิธีตามความเชื่อโบราณ

 
คุณยายท่านเจ๋งมาก  มีความสามารถในการนวด การจับเส้น คลายเส้น ปรุงยาสมุนไพรโบราณด้วย ขอบอกCry

 
 

edit @ 5 Mar 2011 10:09:41 by ฟ้าเส้นเดียว

edit @ 5 Mar 2011 10:11:21 by ฟ้าเส้นเดียว

edit @ 5 Mar 2011 10:13:40 by ฟ้าเส้นเดียว

สินค้า ภูมิใจนำเสนอ

posted on 05 Mar 2011 09:41 by kongnonkok
ผลผลิตภัณฑ์ 1 - 10 จากทั้งหมด 14 ผลิตภัณฑ์
เลือกหน้า: 1 2
รูปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต/แหล่งที่ผลิต
น้ำปลาหวาน    (รหัส 360100764701)
    ประเภท อาหาร

น้ำปลาหวานเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากสมัยปู่ ย่า ตา ยาย ที่ต้องการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ให้ได้รับประทานนานขึ้น นิยมทำในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ ตร...
กลุ่มแม่บ้านเมืองชัยภูมิ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
     
มะม่วงแช่อิ่ม    (รหัส 360100784701)
    ประเภท อาหาร

บ้านโนนม่วง เป็นหมู่บ้านที่มีมะม่วงแก้ว มากเหมือนชื่อหมู่บ้าน บรรพบุรุษในสมัยก่อนจึงทำมะม่วงแช่อิ่มเพื่อเก็บไว้รับประทานในฤดูขาดแคลน จึงเป็นการสืบทอ...
กลุ่มแม่บ้านเกษตรโนนม่วง
ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
     
ปลาร้าทรงเครื่อง    (รหัส 360100824701)
    ประเภท อาหาร

อีสาน เป็นภาคที่นิยมรับประทานปลาร้า ซึ่งเป็นการถนอมอาหารเพื่อไว้ใช้รับประทานในฤดูขาดแคลน และเพื่อใช้เป็นเครื่องเทศในการประกอบอาหารประกอบประจำภาค โดยเป...
กลุ่มแม่บ้านบ้านขวาน้อย
ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่ลายขัดพื้นฐาน    (รหัส 360200174701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ควบคู่กับชุมชนอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าเพื่อใช้ใ...
นางสมร ชัยสร
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอลายประยุกต์    (รหัส 360200214701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาลซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้ในชีวิ...
ร้านคุ้มสุขโข
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ขั้นสอดหางกระรอก    (รหัส 360200264701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ควบคู่กับชุมชนอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มมาจากการทอผ้าเพื่อใช...
นางอำพร แก้วแกมทอง
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่    (รหัส 360200274701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มมาจากการทอเพื่อใช้ใ...
นางวาสนา จวงเงิน
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ (ลายหมี่ฉัตรสลับสร้อยสอดหางกระรอก)    (รหัส 360200554701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล เริ่มมาจากการทอผ้าเพื่อใช้...
กลุ่มสตรีสหกรณ์ผ้าทอมืออำเภอบ้านเขว้า
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอหางกระรอกลายกระเบื้องน้อย    (รหัส 360200584701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้ในชีว...
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหลุบโพธิ์เพชร
ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่ลายสายการบิน    (รหัส 360200764701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้ในชีว...
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้อน
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
แสดงผลผลิตภัณฑ์ 11 - 14 จากทั้งหมด 14 ผลิตภัณฑ์
เลือกหน้า: 1 2
รูปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต/แหล่งที่ผลิต
ผ้าไหมมัดหมี่ลายเข็มขัดโบราณ    (รหัส 360200864701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้ในชีว...
กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านเขว้าบูรพาชัย
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ลายขอแง้นน้อย    (รหัส 360200874701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้ในช...
กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมสีธรรมชาติบ้านเขว้า
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
     
ทอดมันปลากราย (สามจอ)    (รหัส 360600094701)
    ประเภท อาหาร

ทอดมันปลากรายเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่ต้องการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ให้ได้รับประทานนานขึ้น ทอดมันปลากรายสามจอ เริ่มต้นจากที่นายเที่ยง ธง...
นายกิตติศักดิ์ สุทธาภรณ์
ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
     
ผ้าขิดลายขอดาว    (รหัส 361000754701)
    ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าขิดเป็นผ้าทอที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณหลายร้อยปี ควบคู่กับชุมชนบ้านโนนเสลา โดยการทอเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในสมัยก่อนถือเป็นป...
กลุ่มสตรีทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา
ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
     
     

มอหินขาว

posted on 05 Mar 2011 09:26 by kongnonkok

มอหินขาว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ชัยภูมิ

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นกลุ่มหินขนาดใหญ่จำนวน 3 กลุ่ม โดยจะมีหินทรายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเป็นสีขาวและโดดเด่นในพื้นที่ และเป็นที่มาของคำว่า มอหินขาว และในบริเวณยังมีเสาหินขนาดใหญ่จำนวน 5 เสา ตั้งเรียงรายกันเป็นแถว มีความสูงประมาณ 12 เมตร นอกจากนั้นยังมีแท่นหินที่มีรูปร่างคล้ายเรือ เจดีย์ หอเอียงเมืองปิซ่า และคล้ายกระดองเต่า ซึ่งจัดเป็นกลุ่มหินที่ 1 กลุ่มหินที่ 2 อยู่ห่างออกไป แท่นหินจะมีรูปร่างแปลกแตกต่างกันออกไป และเมื่อห่างออกไปอีกประมาณ 1,500 เมตร จะเป็นกลุ่มหินที่ 3 ที่เป็นแท่นหินและเสาหินขนาดเล็ก โดยลาดเอียงขึ้นไปจดหน้าผาที่มีชื่อว่า ผาหัวนาก และบริเวณมอหินขาวยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ
ที่มาของชื่อ มอหินขาว: เดิมพื้นที่แถวนี้เป็นป่า ต่อมาได้มีคนมาบุกเบิกทำไร่ และก็เห็นมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ทั่วไปแต่ ก็ไม่ได้สนใจอะไร ที่ไร่มันสำปะหลัง (ในสมัยนั้น) ของลุงก็มีก้อนหินใหญ่ขึ้นทั่วไป แต่ที่ลุงเห็นว่าแปลกประหลาดมาก ก็คือก้อนหินใหญ่ 5 ก้อน ที่ในทุกคืนวันพระ (15 ค่ำ, 8 ค่ำ) จะมีแสงสีขาวส่องขึ้นมา คนเฒ่าคนแก่สมัยนั้น เลยเรียกที่นี่ว่ามอหินขาวสโตนเฮนจ์ เมืองไทย“เสาหินและแท่งหิน ที่มอหินขาวส่วนใหญ่เป็นหินทรายสีขาว นอกจากนี้ก็ยังมี หินทรายแป้ง หินโคลน หินทรายสีม่วง ซึ่งสันนิษฐานว่าก้อนหินขนาดยักษ์เหล่านี้มีอายุประมาณ 175-195 ล้านปี และเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนทรายแป้งและดินเหนียว
กลุ่มหินของมอหินขาวกลุ่มที่โดดเด่นที่สุด คือ กลุ่มหินแรกที่มีเสาหินขนาดใหญ่ 5 ต้นเรียงรายกันอยู่ เสาหินเหล่านี้มีความสูงราว 12 เมตร ต้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดต้องใช้คนโอบไม่น้อยกว่า 20 คน เชื่อว่าที่นี่จะได้รับความนิยมในบ้านเราในเวลาไม่นานนัก